หน้าหลัก :: กระทรวงศึกษาธิการ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ::สพม.เขต 15 :: ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน::สมุดเยี่ยม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นายเมธา สุเมธาวิวัฒน์

 

ประมวลภาพ
ความสำเร็จของนักเรียน ม.6
takbai
กิจกรรมโรงเรียนตาก
takbai


นักกีฬาโรงเรียนตากใบ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
คัดเลือกระดับภาค กีฬาวูซูประลองยุทธ
ณ จังหวัดตรัง
4 พฤศจิกายน 2557

    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ท่านผอ.เมธา
สุเมธาวิวัฒน์ ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวูซูประลองยุทธ
น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม คัดเลือกระดับภาค
ให้แก่ นายจารุกร ทองบุญเรือง นักเรียนโรงเรียน
ตากใบ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่
31 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2557

takbai

โรงเรียนตากใบ เป็นเจ้าภาพสวด-
พระอภิธรรมศพ แม่ของนักเรียน
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4 พฤศจิกายน 2557

    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ท่านผอ.เมธา
สุเมธาวิวัฒน์ และคณะครูโรงเรียนตากใบ เป็น
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวสมพร
ปาลิโภชน์ มารดาของนายคมสัน แก้วเลี่ยม
นักเรียนชั้นม.5/3 และนายณัฐวุฒิ แก้วเลี่ยม
ศิษย์เก่า โรงเรียนตากใบ ณ วัดตาแซะ
ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ

takbai

โรงเรียนตากใบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ถวายกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวง
วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
1 พฤศจิกายน 2557

    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ และคณะครู
โรงเรียนตากใบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ
ถวายกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวง
วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
พร้อมกันนี้นักเรียน ม.ปลายโรงเรียนตากใบ ได้
ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยบริการน้ำดื่มภายในงาน
อีกด้วย อนุโมทนาบุญโดยทั่วกันเทอญ

takbai

โรงเรียนตากใบ ได้ร่วมสมโภชน์องค์กฐิน
พระราชทาน ณ วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ
31 ตุลาคม 2557

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ท่านรองอานนท์
เพชรกาญจนมาลา และคณะครูโรงเรียนตากใบ
ได้ร่วมสมโภชน์องค์กฐินพระราชทาน ณ วัดชลธารา-
สิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็นประธาน เมื่อเวลา 17.00 น.

takbai

โรงเรียนตากใบ ร่วมให้กำลังใจ Mr.Arrahnaku
Tabi Egbe ลากลับประเทศ Cameroon
31 ตุลาคม 2557

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ท่านรองอานนท์
เพชรกาญจนมาลา พร้อมคณะครู บุคลากรโรงเรียน
ตากใบ ได้ร่วมให้กำลังใจ Mr.Arrahnaku Tabi Egbe
ครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตากใบในโอกาส
ที่ได้ขออนุญาตลาออก เพื่อเดินทางกลับประเทศ
Cameroon บ้านเกิด

takbai

โรงเรียนตากใบ ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ
9 ตุลาคม 2557

    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ท่านรองอานนท์
เพชรกาญจนมาลา พร้อมคณะครู บุคลากรโรงเรียน
ตากใบ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส


ผลงานวิชาการ
นางนภาเพ็ญ ทองจินดา
นางสาวจีรวรรณ ทองชาติ
นายจินดา คงเจริญ
เว็บไซต์น่ารู้
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการ ศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ
.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน

ดูแลระบบโดย ทีมเวบมาสเตอร์โรงเรียนตากใบ
นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ อีเมล์ chittra1962@gmail.com นางลออ คงเจริญ อีเมล์ la_ork@hotmail.com
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110 โทรศัพท์ 073 581187 โทรสาร 073 581186 อีเมล์โรงเรียน takbaischool@gmail.com